Toftøjevejs vejlaug
Forside
Regler og fælles vedligehold
Generalforsamlinger
Bestyrelse
Socialt på vejen
Området: Vanløse og engen
Vedtægter
Fælles vedligeholdelse
PA4

 

Fælles vedligeholdelse

Grundejere, der har grunde op til en privat fællesvej, er ansvarlige for vejens vedligeholdelse. Det betyder, at det er de grundejere, der både har ansvaret for og skal afholde udgifterne til, at vejen er i en ordentlig stand, renholdt og ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko for trafikanterne (se mere).

Snerydning 
Vi har en aftale med den lokale enyteprnør Sønderskov. Hvis du oplever, at der ikke bliver ryddet efter behov, må du meget gerne kontakte et bestyrelsesmedlem, så vi kan få et overblik over situationen. Det er i øvrigt vores eget ansvar at rydde fortov for sne efter de retningslinjer som vi har fået i bl.a. folderen fra skraldemændene.   

Renholdte rendestene

Om efteråret fjernes nedfaldne blade fra fortov og rendesten. Til glæde for forbipasserende, for regnvandafløb og for økonomien (vejbelægningens holdbarhed)!

Vedligeholdelse af blomsterkummerne og omegn
Vi minder om, at kasserne/kummerne skal vedligeholdes af de beboere som bor omkring dem. Tjek af træerne er stammet op og bevoksningen klippet så meget ned, at man kan se hen over den.
 


Hærværk
Hvis du observerer hærværk på hegn eller bygninger på vejen eller på engen, opfordres du til at kontakte Bellahøj lokalpoliti på telefon 3810 1448 eller Per fra bestyrelsen (se oplysninger under "Bestyrelsen").
 


Januar 2010

Forside
Regler og fælles vedligehold
Generalforsamlinger
Bestyrelse
Socialt på vejen
Området: Vanløse og engen